fredag 17. mars 2017

16. Mars 2017 - World ARC 2017-2018

En god dag sett fra en seilersynsvinkel. Vi har tilbakelagt ca 96nm på 12 timer (måling fra ARC), dvs. at vi har gått med en gjennomsnittsfart på 8,1kn. Det er vi veldig fornøyd med.

På nattevakten min, som begynte kl.21.00, oppdaget jeg at vi ble innhentet av et skip som gikk med 17+knops hastighet. Det hadde retning rett mot oss, og jeg var så tidlig ute med oppdagelsen, at navnet og type båt ikke hadde kommet opp på AIS-en ennå. Ut fra farten den gikk med, antok jeg det var en lastebåt, noe som senere skulle stemme bra. Med en gang navnet kom opp, påkalte jeg dem over VHF-en på kanal 16 og lurte på om de hadde sett oss, noe de ikke hadde. De fikk posisjonen vår, og ønsket oss en trygg seilas videre. I skrivende stund holder de på å krysse kursen vår foran oss. Vi har fått beskjed om ikke å anta at andre skip ser oss, selv om vi har AIS og riktig lysføring. Vanligvis er det svært lite trafikk her, så på en måte var det jo ganske koselig å se annet liv enn bare oss!

Ved en tidligere anledning, hadde jeg en fra vår egen flåte som krysset foran vår kurs på min nattevakt. Det var litt rart, for vi går vestover, mens han gikk nordover. Neste dag, da vi fikk hans posisjon, viste det seg at han lå langt bak oss. Jaja, hver med sitt! Vi viker ikke fra kursen, og fortsatt har vi god bør. Da lasteskipet holdt på med sin passering, hadde vi et tempo mellom 8 og 9 kn. Det er ikke feil! J

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar